BIZ hakda

 • biz hakda (1)
 • biz hakda (3)

uzyn

Giriş

Düýbi Hytaýyň gahryman şäheri bolan Nançangda ýerleşýän Jiangxi Renlong Biotehnologiýa Co., Ltd.-iň Hangzhou şäherinde şahamçasy bar.“Olympus”, “Beckman”, “Hitachi”, “Mindray” we ş.m. ýaly esasy enjamlar we aksessuar markalary bilen ökde üpjün ediji, enjamlaryň sarp edilişini, gurnama, abatlaýyş, tehniki hyzmat, köne maşynlary abatlamak we beýleki giňişleýin hyzmatlar bilen üpjün edýäris.Bütin dünýädäki okuw edaralaryna, reagent kompaniýalara, gözleg ösüş institutlaryna we degişli müşderilere gönükdirilendiris.

 • -
  1995-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  24 ýyl iş tejribesi
 • -+
  18-den gowrak önüm
 • -$
  2 milliarddan gowrak

önümleri

 • Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au400 Immunoassay analizatory

  Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au40 ...

  Bu gural in vitro diagnozy üçin guraldyr.Plazmany, serumy, peşewi, pleýural we asitleri, serebrospinal suwuklygy we beýleki nusgalary biohimiki seljermek üçin doly awtomatlaşdyrylan ulgam.Gural sagatda 400 elementi synap biler we netijeleri gönüden-göni kompýuter arkaly geçirip we çap edip biler.Çalt we takyk artykmaçlyklary bar.“Olympus AU400” biohimiki analizator, dürli usullar, şol sanda bagyr funksiýasynyň ähli elementleri arkaly birnäçe biohimiki elementleri tapyp biler (17 ...

 • Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizleýji enjam Au640

  Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizatory ...

  Analitik ulgam Gündelik, STAT, peşew we birmeňzeş immunoassaýlar üçin doly awtomatlaşdyrylan Analitik usullar Kliniki himiýa we immunologiki parametrler.Ahyrky nokat, kinetiki gözlegler, kesgitlenen wagt kinetikasy, islege görä ISE Bir wagtyň özünde gaýtadan işlenen 48 fotometrik synag, 51 ISE https://c377.goodao.net/uploads/1599271127520.mp4https://c377.goodao.net/uploads/ 1599271141525.mp4 Geçiriş 800 fotometrik synag / sagat;ISE Sample feeder Racks bilen iň köp 1200 ...

 • Göçme himiki analizator Ikinji el bio-himiki ulgam analizatory Au680

  Göçme himiki analizator Ikinji el bio-himiýa ...

  gudratly AU640-nyň soňky nesli bilen deňeşdirilende, au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator has köptaraply we doly işleýär, “gelýänleriň hemmesi” tehnologiki düşünjesini öz içine alýar 1 has ygtybarly dolandyryş ulgamy • pyçak, garyşyk we fotometriýa ulanylanda takyklygy ýokarlandyrýar tehnologiýa • mod - ification şowsuz sebitleri çalt açmak üçin paralel işleýär, ýene 2 sany miniatýurlaşdyrylan ýükleme usuly • nusga: iň az ýüklemek 1,6 μ L (1.0 ädim ...

 • Kliniki enjamlar Au5800 awtomatiki biohimiki analizatory täzeleýär

  Kliniki enjamlar awtomatiki biokemi täzeleýär ...

  Akylly nusga gowşuryş ulgamy Au5800 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa seljeriji seriýasy üç aýry ýol üçin akylly nusga gowşuryş ulgamy bilen düzülendir.Bagyşlanan ileri tutulýan ýollar, adaty nusga synag wagtynda ýüze çykýan nusgalar goşulanda ýa-da meýilleşdirilmedik nusgalar derňew birliginden geçmek üçin bökmek ýoluny talap edende, raf geçirmek üçin has çeýe warianty üpjün edýär.Adingükleme nusgasy nusgasy • göçürilýän nusga gaplar • 400 nusga üçin 2 × 20 nusgalyk rack ýükleme kuwwaty ...

 • Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au400 Immunoassay analizatory

  Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au40 ...

  kesgitleme aralygy Tolkun uzynlygyny ölçemek: 13 tolkun uzynlygy, 340-800m Siňdiriş aralygy 0-3.0od, goşa tolkun uzynlygy re modeimi kabul edilip bilner Bu gural vitro diagnozy üçin guraldyr.Plazmany, serumy, peşewi, pleýural we asitleri, serebrospinal suwuklygy we beýleki nusgalary biohimiki seljermek üçin doly awtomatlaşdyrylan ulgam.Gural sagatda 400 elementi synap biler we netijeleri gönüden-göni kompýuter arkaly geçirip we çap edip biler.Çalt we ac artykmaçlyklary bar ...

 • Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizleýji enjam Au640

  Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizatory ...

  Düşündiriş 1 Bölek / bölek (Min. Sargyt) Tölegler: Bu üpjün ediji T / T töleglerini hem goldaýar.Kompaniýanyň profilini görmek Işgärler: 1-4 gözleg we barlag işgärleri: 5-10 Patent: - Şahadatnamalar (0): -

 • Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Asyl ulanylan Cobas e411 Analizator Cobas E411Che ...

  Ulgam birleşdirijileri Analitik bölümi we ýöriteleşdirilen ulanyjy interfeýsini öz içine alýan skameýkaly ýokary analizator Ulgam interfeýsleri RS232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn geçiriş 86 synaga / sagada çenli reagent kanallaryň sany 18 kanal (reagent ýeri) Maksimum 18 synag üçin N / A, programmirleme-ýüklemek (PBT) düşünjesi, amaly maglumatlar reagent paketiniň (RP) 2D ştrih-kodundan operatoryň gatyşmasyz gurallar bazasyna Sample m ...

 • Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoa ...

 • Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el maşyn tehniki gural

  Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el ...

  Spektrofotometri kesgitlemegiň ýörelgesi;Goşmaça reagentleri, ülňüleri üpjün etmek üçin yzarlanylýan yzygiderli dizaýn, gurallar bilen birmeňzeş marka;Reagent üçin yzarlaýyş resminamasyny bermäge ukyply;Sanjym tertibi karusel we sikl ýolunyň sanjymynyň ussat birleşmesi ýokary partiýa sanjymyny we ýiti kepillendirýär, diagnostika sanjym edilende biri-biriňiz bilen täsirleşmäň;Dolandyryş tertibi Ethernet baglanyşygy modullaryň arasynda sinhron däl öz-özüňi düzgünleşdirmek optimal ...

 • kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

  kobas kobas analizatory göçme doly awtomatlaşdyrylan C ...

  Ajaýyp öndürijilik ① Jemi gliklenen gemoglobin (HBAC) taslamasy ection Gözlemek menýusy 100-den gowrak synag elementi bilen kesgitlenýär c Takyk synag netijeleri Standartlaşdyryş ulgamy çözgütleri, gurallar + reagentler + kalibrleýjiler Netijeleriň takyklygyny kepillendirýän yzarlanylýan biohimiki reagentler Ultrasonik garyşyk rejimi ýok etmek üçin haç hapalanmagy Specialörite serum görkezijileri: lipemiki, gemolitik, sarylygy kesgitlemek Haç hapalanmagynyň öňüni almak üçin akylly arassalama tertibi Advanc ...

 • Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Asyl ulanylan Cobas e411 Analizator Cobas E411Che ...

  Täze Roche Cobas e411 Awtomatlaşdyrylan Immunoassay Himiýa Analizatorynyň bahasy, asyl Roche reagentleri bilen bahasy Roche Reagentlerini hem üpjün edýäris, islendik talap, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!Önümiň jikme-jiklik aýratynlygy kobas e 411 analizator ulgamy ECL esasly immunoassaýlary (kobas e ulgam formaty) tötänleýin gaýtadan işlemek üçin doly awtomatlaşdyrylan, immunoassaý analizatory (kabinet)Goşmaça ulgam tablisasyny giňeltmek (printer üçin) ...

 • Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoa ...

  Roche Cobas C501 awtomatiki biohimiki analizatoryň tehniki parametrleriniň gysgaça mazmuny Model modulyň düzümi.Ygtyýarly immun e elektrokimiluminesensiýany kesgitlemek modullary, toplumlaýyn tapylmagy gazanmak we iş çykdajylaryny azaltmak;iş tertibi Adaty biohimiki, elektrik çözgüdi we ş.m. taslamany kesgitlemäge mümkinçilik berýän tötänleýin, islege bagly, aýratyn doly awtomatiki derňew ulgamy;Spektrofotometri kesgitlemegiň ýörelgesi;Goşmaça re bilen üpjün etmek üçin yzygiderli dizaýn ...

 • Ulanylan laboratoriýa enjamlary BS220 doly awtomatiki himiýa analizatory

  Ulanylan laboratoriýa enjamlary BS220-ni doly ...

  2. Bölünme bölümi Mysal ölçegi: 2ul ~ 45ul Reagentiň göwrümi: 10ul ~ 450ul Mikrosampling usuly: suwuk ýerüsti duýmak, göwrümi yzarlamak, antikollisiýa, margin duýduryşy, awtomatiki ýuwmak we reagentden öňki ýyladyş Geçirijiniň hapalanma derejesi: ≤ 0,1% Awtomatlaşdyrylan synag-retest: Asyl nusga alikot we 150x çenli awtomatlaşdyrylan ergin synagy-retest 3. Reaksiýa bölümi Reaksiýa kubogy: n = 80, kubok boş awtomatiki usulda barlanyldy Jemi reaksiýanyň göwrümi: 150ul ~ 500ul Reaksiýa wagty: özbaşdak se ...

 • Ulanylan laboratoriýa enjamlary BS220 doly awtomatiki himiýa analizatory

  Ulanylan laboratoriýa enjamlary BS220-ni doly ...

  Täzelikçi Cobas c-pack Kit pret Öňüni alyş çäresi, suwuk reagentler, ulanmak aňsat parameters Parametrler awtomatiki usulda göçürilmedi ③ Amatly ammar we has köp ýer tygşytlamak machine Maşynda ýokary durnuklylyk, masştabyň ýygylygy, reagentleri tygşytlamak membranany deşmek usuly üýtgemeginiň we hapalanmagynyň öňüni almak üçin ob Kobas maşgala reagentleri umumy we netijeleri deňeşdirip boljak Ajaýyp öndürijilik ① Jemi gliklenen gemoglobin (HBAC) taslamasy detect Detekti ...

 • Sysmex Kx21 Kx21sysmex Himiýa analizatory Kliniki kliniki gan kliniki himiýa biohimiýa analizatory Sysmex Kx21

  Sysmex Kx21 Kx21sysmex Himiýa analizçisi Clini ...

  Önümiň beýany ● 19 synag netijeleri we RBC, PLT, WBC gistogrammalary Kx-21n, ganyň we periferiýa ganyň deslapky eritmesiniň iki ýüze çykaryş usulyny kabul edýär, bularyň ikisi hem 19 sany gan parametrini alyp biler: CBC (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT);Leýkosit üçlüginiň netijeleri (BLT, #);Neut%, #;Garyşyk%, #);RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR.Chinese Doly hytaý displeý interfeýsi, işlemek aňsat Kx-21n kesgitleme netijeleri LCD ekranda görkezilip bilner we b tarapyndan çykarylyp bilner ...

 • Ikinji el gany analizleýji maşyn laboratoriýasy Awtomatlaşdyrylan gan gazy biohimiýasy Adam XP100

  Ikinji el gany analizleýji maşyn barlaghanasy ...

  Önümiň beýany Hison Wellkom xp-100 awtomatlaşdyrylan gematologiýa analizatory 1 * dünýä triagei doly awtomatlaşdyrylan gematologiýa analizatory 2 synag parametrleri we gistogrammalar 20 synag parametrleri (P-LCR öz içine alýar) we üç gistogramma 3 elektrik impedansyny kesgitlemek prinsipi, sianogen erkin spektrofotometri 4 kesgitleýiş kanaly WBC / RBC goşa kesgitleýiş kanaly 5 gistogramma ekrany, 3 leýkosit, eritrosit we trombosit 6 görkezmesi üçin ýüzýän bellikler bilen gistogrammalary görkezýär ...

 • Ulanylýan Sysmex XN1000 Bütin maşyn tehniki gural

  Ulanylýan Sysmex XN1000 Bütin maşyn tehnikasy ...

  Önümiň beýany Lomaý bahanyň kliniki analitiki giňden ulanylýan SYSMEX XN-1000 Baýdak analizatory SYSMEX XN-1000 XN-1000 - Sysmex-iň flagman analizatory Bu ýeke-täk gural.“Rerun & Reflex” konfigurasiýasynda XN-1000 gysga wagtyň içinde köpelip boljak netijäniň hilini hödürleýär.Netijeler ygtybarly däl hasaplanýan nusgalary awtomatiki usulda gaýtadan seljermek bilen, el bilen edilýän çäreleri ep-esli azaldar we wagt we serişdeleri boşadýar.Turnarouda hiç hili eglişik bolmazdan ...

 • ulanylýan gematologiýa analizatory mindray bc3000 plus mindray auto gan analizator

  ulanylýan gematologiýa analizatory mindray bc3000 plus mi ...

  Önümiň beýany Maýer BC-3000plus doly awtomatlaşdyrylan gematologiýa öýjük analizatorynyň tehniki parametrleri: Işleýiş prinsipi elektrik impedansyny sanamak, HGB ölçemek üçin * SFT usuly (daşky gurşawy goramak görnüşi) WBC, limfa Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, rdw-cv, rdw-sd, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, WBC üç taraplaýyn ses paýlanyş gistogrammasy, RBC we PLT göwrüm paýlanyş gistogrammalary we ş.m. Mysal mukdary, ganyň antikoagulirlenen mukdary 13 μ l.Öň suwuklandyrylan bl ...

HABARLAR

 • habarlar3

  Ultrases anyklaýyş guralyny saýlamak üçin hünär teklipleri

  Ultrases barlagy, ýumşak dokumanyň ýa-da gan akymynyň şekillerini ölçemek ýa-da almak üçin ultrases barlagyny ulanýan enjamdyr.Olar mehaniki tolkunlar, ýygylygy eşidilýän spektrden ýokary.Ultrases ulgamy piezoelektrik elemasynyň matrisasyndan ybarat zond bilen enjamlaşdyryldy ...

 • habarlar2

  Dogry biohimiki analizatory nädip saýlamaly

  Biohimiýa seljerijileri, kliniki himiýa analizatorlary diýlip hem tanalýar, gan ýa-da peşew ýaly biologiki nusgalarda metabolitleri ölçemek üçin ulanylýar.Bu suwuklyklaryň derňewi köp keselleri anyklamaga mümkinçilik berýär.Şeýle analizatory ulanmagyň mysaly, baha bermek üçin peşew kreatiniň ölçegi ...

: