Biz hakda

Jiangxi Renlong Biotehnologiýa Co., Ltd.

biz hakda (1)

Düýbi Hytaýyň gahryman şäheri bolan Nançangda ýerleşýän Jiangxi Renlong Biotehnologiýa Co., Ltd., Hangzhou şäherinde şahamçasy bar.“Olympus”, “Beckman”, “Hitachi”, “Mindray” we ş.m. ýaly enjamlar we esbaplar bilen meşgullanýan esasy markalar bilen ökde hünärmen.Bütin dünýädäki okuw edaralaryna, reagent kompaniýalara, gözleg ösüş institutlaryna we degişli müşderilere gönükdirilendiris.

https://c377.goodao.net/about-us/

ÖNÜMÇI ÜPJÜNÇI -

“Olympus”, “Beckman”, “Hitachi”, “Mindray” we ş.m. ýaly enjamlaryň we aksesuarlaryň esasy hatar markalary, şeýle hem dünýädäki okuw jaýlary, reagent kompaniýalar, gözlegler üçin enjamlaryň sarp edilişini, gurnamasyny, abatlanylmagyny, abatlanylmagyny, köne maşynlary abatlamagy we beýleki giňişleýin hyzmatlary üpjün edýär. ösüş edaralary we degişli müşderiler.

Hyzmat artykmaçlygy

Müşderi toparynda kök, hünär tehnologiýasy, şeýle hem oýlanyşykly hyzmat hökmünde hemişe dogruçyl we ygtybarly bolduk.

Tehniki artykmaçlyklary

Kompaniýada hünärli, ygtybarly tehniki hyzmatlary we hemmetaraplaýyn we takyk tehniki goldawy üpjün etmek üçin ähli derejeli edaralar bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýokary derejeli tehniki işgärler topary bar, diňe bir enjam gurmak we tehniki hyzmat etmek baýlygy däl

Hil artykmaçlygy

Her bir işiň hilini we mukdaryny tamamlamak üçin oňat hünär hili we ýokary jogapkärçilik duýgusy bar.

S: Töleg:
J: T / T, L / C.

S: Eltip bermegiň wagty:
J: Tölegden soň 3-7 iş güni

S: Eltip bermek usuly:
J: Deňiz gatnawy, howa ýükleri, Express (DHL / UPS / FEDEX / EMS hyzmaty)

Düýbi Hytaýyň gahryman şäheri bolan Nançangda ýerleşýän Jiangxi Renlong Biotehnologiýa Co., Ltd., Hangzhou şäherinde şahamçasy bar.“Olympus”, “Beckman”, “Hitachi”, “Mindray” we ş.m. ýaly enjamlar we esbaplar bilen meşgullanýan esasy markalar bilen ökde hünärmen.Bütin dünýädäki okuw edaralaryna, reagent kompaniýalara, gözleg ösüş institutlaryna we degişli müşderilere gönükdirilendiris.


: