Ulanylýan Sysmex XN1000 Bütin maşyn tehniki gural

Gysga düşündiriş:

3 Doly awtomatlaşdyrylan 3 bölümli diferensial gematologiýa analizatory (3PDA)

20 WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM #, MXD #, NEUT # öz içine alýan 20 parametri sanap geçiň. , RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT we P-LCR

“Absolýut neýtrofil sanamak

60Göçürmek 60 nusga / sagat

S SNCS moduly bilen onlaýn wagtlaýyn hil barlagy

User Ulanyjy üçin amatly grafiki nyşanlary bilen uly reňkli sensor ekrany

Pozitiw nusga we reagent kesgitlemek üçin ştrih kod okaýjy bilen üpjün edildi

DataGiňeldilen maglumatlary saklamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2
5

Önümiň beýany

Lomaý bahanyň kliniki analitiki giňden ulanylýan SYSMEX XN-1000 Baýdak analizatory

SYSMEX XN-1000
XN-1000 - Sysmex-iň flagman analizatory
Bu ýeke-täk gural.“Rerun & Reflex” konfigurasiýasynda XN-1000 gysga wagtyň içinde köpelip boljak netijäniň hilini hödürleýär.Netijeler ygtybarly däl hasaplanýan nusgalary awtomatiki gaýtadan seljermek bilen, el bilen edilýän çäreleri ep-esli azaldar we wagt we serişdeleri boşadýar.Dolandyryş wagty hiç hili eglişiksiz.Reagent dolandyryşy hem ýönekeý - isleseňiz, reagentleriňizi goşmaça analizator wagonyna birleşdirip bileris.
XN-1000 bar bolan anyklaýyş programmalary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Gurlan zatlara baglylykda, XN Rerun & Reflex düzgüne esaslanýan synaglaryň birnäçesini ýerine ýetirýär.Oňyn nusgalar awtomatiki usulda giňeldilen ölçeg bilen iýmitlenýär.Giňeldilen ölçeg, diňe goşmaça anyklaýyş gymmaty goşsa amala aşyrylýar.
XN-1000 özbaşdak ulgam bolsa-da, goşmaça programma üpjünçiligi ony üýtgeşik çeýe edip biler.Beýleki ýerlerde beýleki XN çözgütleri bilen tora girip bolýar.Newrologiýa bölümlerinde beden suwuklyklaryny ölçemek üçin aýratyn ulgamlar hakda pikir ediň.Ora-da transfuziýa merkezleri.Uzakdaky hyzmatlarymyzyň kömegi bilen, goldaw hiliniň derejelerini, hyzmatlaryň kepillendirilen wagtlaryny kesgitläp we ulgamyň iň ýokary iş wagtyny üpjün edip bileris.

Aýratynlyklary

100 nusga / sag, hersi 10 flakonly 5 rafdan ybarat
Gysga öwrüm wagtlary
Torlaýyn we uzakdaky hyzmatlar mümkinçilikleri
Ynamsyz netijeler bolan ýagdaýynda awtomatiki refleks ölçemek
Slaýd öndürijiniň we boýagçynyň islege bagly integrasiýasy

4
6
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :