Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk kobas e 411 analizatorSistema Tötänleýin giriş üçin doly awtomatlaşdyrylan, immunoassaý analizator

ECL esasly immunoassaýlary gaýtadan işlemek (kobas e ulgam formaty)

Modullaryň görnüşleri 1. cobas e 411 disk analizatory
2. cobas e 411 rack analizatory
3. Goşmaça ulgam tablisasy (şkaf);Goşmaça ulgam tablisasyny giňeltmek (printer üçin)
Ulgam goşundylary

Analitik bölümi we ýöriteleşdirilen ulanyjy interfeýsini öz içine alýan skameýkanyň ýokarky analizatory

Ulgam interfeýsleri RS232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn

Giriş 86 sagada çenli

Reagent kanallaryň sany

Iň köp 18 synag üçin 18 kanal (reagent ýeri)

Programmirläp boljak synag parametrleri
N / A, programmirleme-ýüklemek (PBT) düşünjesi, amaly maglumatlar reagent paketiniň (RP) 2D ştrih-kodundan operatoryň gatyşmagy bolmazdan gurallar bazasyna geçirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2

Täze Roche Cobas e411 Awtomatlaşdyrylan Immunoassay Himiýa Analizatorynyň bahasy, asyl Roche reagentleri bilen

Şeýle hem, Roche Reagents-i üpjün edýäris, islendik talap, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

3
4

Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyk kobas e 411 analizator

Ulgam Tötänleýin girmek üçin doly awtomatlaşdyrylan, immunoassaý analizatory
ECL esasly immunoassaýlary gaýtadan işlemek (kobas e ulgam formaty)

Modullaryň görnüşleri 1. cobas e 411 disk analizatory
2. cobas e 411 rack analizatory
3. Goşmaça ulgam tablisasy (şkaf);Goşmaça ulgam tablisasyny giňeltmek (printer üçin)

Ulgam goşundylary
Analitik bölümi we ýöriteleşdirilen ulanyjy interfeýsini öz içine alýan skameýkanyň ýokarky analizatory

Ulgam interfeýsleri RS232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn

Giriş 86 sagada çenli

Reagent kanallaryň sany
Iň köp 18 synag üçin 18 kanal (reagent ýeri)

Programmirläp boljak synag parametrleri
N / A, programmirleme-ýüklemek (PBT) düşünjesi, amaly maglumatlar reagent paketiniň (RP) 2D ştrih-kodundan operatoryň gatyşmagy bolmazdan gurallar bazasyna geçirilýär.

Mysal üçin serum / plazma, peşew we başgalar

Giriş / çykyş nusgasy
1.Disk modeli: nusgalar, kalibrleýjiler we dolandyryşlar üçin 30 pozisiýa
2.Rack modeli: hersinde 5 nusga bolan 15 sany raf (= 75 nusga / çykmak)
3.STAT porty: STAT nusgalary ileri tutulýar

Mysal göwrümi 10 - 50 μl

Palta kesgitleme nusgasy (basyş datçigi)

Ştrih-kod görnüşleriniň nusgasy 128 kody;Codabar (NW 7);5-den interleaved 2;39-njy kod

Dolandyryş bölümi Microsoft® Windows® XP esasly panel kompýuter

Kalibrleýji / QC giriş
cobas e ulgamyna mahsus ştrih-kodly CalSet flakonlar ýa-da raflar

Kalibrleme usullary
Lot kalibrlemesi (L-cal);Reagent paket (RP) kalibrlemesi (R-Cal)

QC usullary
1. Aýry-aýry QC we jemleýji QC
2. Öňünden programmirläp bolýan 100-e çenli dolandyryş
3. Garaşylýan kobalar paketleri kalibrlenenden soň öňüni alyş QC

Maglumatlary saklamak ukyby
1. memoryatda analizator we programma üpjünçiligi bilelikde işlemek üçin zerur maglumatlar faýllary bar:

- Reagent maglumatlar faýly: 300-e çenli reagent paket

- Maglumat faýly: 2000-e çenli synag ýazgylary (nusgalar we gözegçilikler üçin)

- Kalibrleme maglumatlary faýly: 160-a çenli kalibrleýji

- QC Maglumat faýly: 100-e çenli dolandyryş

- Işleýän parametr maglumat faýly: 305-e çenli reagent goýmasy

- 20-e çenli operator şahsyýetnamasy

Elektrik talaplary
1. 230/110 Wolt AC;1000 kVA (disk), 1250 kVA (raf)
2. quygylygy: 50 Hz ýa-da 60 Hz +/- 0,5%

Suw / galyndy talaplary
1. Suw: Bakteriýalar erkin, ionlaşdyrylan suw üpjünçiligi, <10 μS / sm garşylyk
2. Suwuk galyndylar: Bortdaky galyndy gap (4 litr), göni zeýkeş islegi

Iş şertleri
1. Daşky gurşawyň temperaturasy: 18-32 ° C.
2. Daşky gurşawyň çyglylygy: 20-80% RH (kondensatsyz)
3. atylylyk çykyşy: 2,879 kJ / sag (analizator bölümi)
4. Sesi çykarmak: 60 dBA (garaşýan), 63 dBA (ortaça amal)

Fiziki ölçegler
1. Giňligi (disk / raf): 120 sm / 170 sm 47,2 in / 67 in
2. Çuňlugy (disk / raf): 73 sm / 95 sm 28,7 in / 37,4 in
3. Boýy: 80 sm / 31,4 in (ýapyk ýokarky gapak) 109 sm / 43 in (açylan ýokarky gapak)

Agram
1. Disk: 180 kg / 397 litr
2. Rack: 250 kg / 551 litr

5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :