ulanylýan gematologiýa analizatory mindray bc3000 plus mindray auto gan analizator

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp tehnologiýa we aýrylmaz hünär derejesi bilen 2005-nji ýylda “mindray” BC - 3000 - üstesine-de, gan öýjükleriniň analizatoryna esaslanan üç sany önümçiligiň öňdebaryjy tehnologiýasynyň dowamy, päsgelçiliklere garşy has ygtybarly funksiýa döredildi, ýokary derejesini görkezdi ýüze çykarmak, gan barlagynyň has takyklygy we ygtybarlylygy üçin talaplaryňyza laýyk geliň.

Bc-3000plus ajaýyp nusga eritme gurluşyna, amatly we ygtybarly awtomatiki nusga sanjym tertibine eýe.Ganyň tutuş re modeimini ýa-da eritmeden öňki re modeimini ulanýarsyňyzmy, operatorlary goramak we talaplary kanagatlandyrmak üçin awtomatiki eritmek, awtomatiki nusga sanjym, nusga alýan iňňäniň içki we daşarky diwarlaryny awtomatiki arassalamak we guratmak üçin ulanylyp bilner. gan synagyňyz täzelenýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2
3

Önümiň beýany

Maýer BC-3000plus doly awtomatlaşdyrylan gematologiýa öýjük analizatorynyň tehniki parametrleri:
Iş prinsipi elektrik impedansyny sanamak, HGB ölçemek üçin * SFT usuly (daşky gurşawy goramak görnüşi) ýok
Kesgitleýiş parametrleri WBC, limfa Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, rdw-cv, rdw-sd, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, WBC üç taraplaýyn ses paýlanyş gistogrammasy, RBC we PLT ses paýlanyş gistogrammalary we ş.m.
Antikoagulýasiýa edilen ganyň mukdary 13 μ l.Öň suwuklandyrylan gan 20.0 μ l
Ectionüze çykaryş tizligi ≥ 60 nusga / sag bolup, 24 sagat üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär
Kanallary sanamak iki kanal sanamak
Chinesehli hytaý dilinde işleýän dil
Salgy gymmaty täze doglan, çaga, uly aýal, uly erkek, ähliumumy bäş görnüş
Netijeleri saklaýjy, 35000 taryhy nusga barada doly maglumatlary awtomatiki saklaýar
10.4 "" uly ekran reňkli suwuk kristal displeý, şol bir ekranda ähli parametrler we 3 gistogramma görkezilýär
Düzüm usullary akylly ýokary basyşy ýakmak we gaýtadan işlemek, doly gözenek blokirleme funksiýalaryna eýe
Dolandyryş birnäçe dolandyryş ulanyldy: LJ, XB, X we XR
Kalibrleme re modeiminiň ýoldaş kalibrleýjileri ýa-da awtomatiki kalibrleme we el bilen kalibrlemek üçin täze gan
Goşmaça çap edilen printer we hytaý hasabat formatlarynyň köpüsinde islege bagly termosensiw çap çap ediň
Maglumatlary dolandyrmak programma üpjünçiligi, çig desganyň ýoldaşy gematologiýa öýjük analizatory maglumatlary dolandyryş programma üpjünçiligi
Reagentleri goldaýan asyl ösümlik
Iş gurşawynyň temperaturasy: 15 ° C ~ 30 ° C, çyglylyk 30% ~ 85%
Elektrik üpjünçiligi 100-240 V ~, 50/60 Hz
Meýdanyň ululygy 390 (W) × 400 (H) × 460 (D)
Agramy 25 kg

4
5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :